Σάββατο 17 Απριλίου 2021

 


ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   -  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 Από άρθρο μου στην ΑΞΙΑnews  13/02/2021

Στην αρχή του έτους 2020 η  Ε.Ε. εξέδωσε ψήφισμα με την ονομασία Πράσινη Συμφωνία το οποίο στοχεύει στο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη ενεργειακά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 με ενδιάμεσο στόχο που αναθεωρήθηκε στο τέλος του 2020 την μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά  τουλάχιστον 50% μέχρι το 2030.

Καταρτίστηκε επενδυτικό σχέδιο που στοχεύει στην ενσωμάτωση τουλάχιστον  1  τρις ευρώ  στην παραγωγική διαδικασία το επόμενα 10 έτη τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας, ειδικά για την περίοδο 2021-2027,  είναι να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, να αναζωογονήσει και να εκσυγχρονίσει  τη βιομηχανία, να εξοικονομήσει φυσικούς πόρους και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ( ΕΠΣ ), λοιπόν, είναι ο χάρτης πορείας μας για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ.  Προς αυτό το σκοπό δημοσιεύτηκε η βιώσιμη Χρηματοοικονομική Στρατηγική ( Action Plan on Sustainable Finance ) που θα στηρίξει  το επενδυτικό σχέδιο της Συμφωνίας.  Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης ο ρόλος των επιχειρήσεων του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού τομέα  – Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, Θεσμικοί επενδυτές, Συνταξιοδοτικά Ταμεία, Συνεταιρισμοί, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ, Αντασφαλιστικές εταιρίες  -  είναι πολύ σημαντικός γιατί θα πρέπει να αναπτύξει  τις κατάλληλες δομές και εργαλεία ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για ‘πράσινη χρηματοδότηση’.  Είναι, πλέον, γεγονός ότι καταγράφονται οι εταιρικές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ( ESG δείκτες που ενσωματώνονται στους δείκτες KPIs και sustainability risks στην αξία της επένδυσης ) . Οι επιδόσεις αυτές συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επιφέροντας χρηματοοικονομικές συνέπειες αφού η ενσωμάτωση έργων φιλικών στο περιβάλλον καθορίζει την επιχειρηματική τους συμπεριφορά. Είναι, λοιπόν, ηλίου φαεινότερον ότι, ειδικά οι Τράπεζες, πρέπει να αναλάβουν δράσεις που θα αξιοποιηθούν από δυνητικούς επενδυτές που εστιάζουν σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.  Να καθορίσουν το πλαίσιο τόσο της καλύτερης δικής τους πρακτικής σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας , των επιπτώσεων της δραστηριότητάς τους στο φυσικό περιβάλλον και τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αερίων από τα κτίριά τους όσο και την προσέλκυση κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων επενδυτών που θα προτιμούν ως  Τράπεζα εξυπηρέτησής τους αυτή που είναι πρωτοπόρος σε τέτοια θέματα.  Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και  η πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών να δημοσιεύσει περιεκτικό Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG το 2019, ο οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν βέλτιστες πρακτικές διαφάνειας που δύνανται να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, προς το παρόν, σε οικειοθελή βάση. Υπάρχει, επίσης, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας που αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των εταιριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.  Αυτός περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες – διαχείριση διαδικασιών, στρατηγική, περιβάλλον, κοινωνία – και 20 κριτήρια που σχετίζονται με αυτές τις αρχές.

Όπως στις πωλήσεις κάποιοι ποιοτικοί δείκτες είναι πολύ καλύτεροι από κάποιους ποσοτικούς, έτσι και στην εταιρική διακυβέρνηση κάποιοι δείκτες ή απαιτήσεις βοηθούν καλύτερα από κάποιους ποσοτικούς ως προς τη φερεγγυότητα της επιχείρησης.

Επομένως, το σύνολο των επιχειρήσεων και πόσο μάλλον οι Τράπεζες που ηγούνται στην δημιουργία προϊόντων αιχμής  και προωθούν την ηθική και κοινωνική τους διάσταση, οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν το σύγχρονο ρόλο τους υιοθετώντας πρακτικές για τη μέτρηση και διαχείριση των απαιτούμενων ESG παραγόντων για πιο  υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που θα φέρουν κέρδη στις ίδιες και θα αυξήσουν , ταυτόχρονα, την οικονομική και κοινωνική ενημερότητα των πελατών τους.

Δημήτρης  Κακάτσος,  Φυσικός – Ενεργειακός Μηχανικός, Επενδυτικός Σύμβουλος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου