Σάββατο 17 Απριλίου 2021

 


ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   -  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 Από άρθρο μου στην ΑΞΙΑnews  13/02/2021

Στην αρχή του έτους 2020 η  Ε.Ε. εξέδωσε ψήφισμα με την ονομασία Πράσινη Συμφωνία το οποίο στοχεύει στο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη ενεργειακά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 με ενδιάμεσο στόχο που αναθεωρήθηκε στο τέλος του 2020 την μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά  τουλάχιστον 50% μέχρι το 2030.

Καταρτίστηκε επενδυτικό σχέδιο που στοχεύει στην ενσωμάτωση τουλάχιστον  1  τρις ευρώ  στην παραγωγική διαδικασία το επόμενα 10 έτη τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας, ειδικά για την περίοδο 2021-2027,  είναι να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, να αναζωογονήσει και να εκσυγχρονίσει  τη βιομηχανία, να εξοικονομήσει φυσικούς πόρους και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ( ΕΠΣ ), λοιπόν, είναι ο χάρτης πορείας μας για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ.  Προς αυτό το σκοπό δημοσιεύτηκε η βιώσιμη Χρηματοοικονομική Στρατηγική ( Action Plan on Sustainable Finance ) που θα στηρίξει  το επενδυτικό σχέδιο της Συμφωνίας.  Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης ο ρόλος των επιχειρήσεων του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού τομέα  – Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, Θεσμικοί επενδυτές, Συνταξιοδοτικά Ταμεία, Συνεταιρισμοί, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ, Αντασφαλιστικές εταιρίες  -  είναι πολύ σημαντικός γιατί θα πρέπει να αναπτύξει  τις κατάλληλες δομές και εργαλεία ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για ‘πράσινη χρηματοδότηση’.  Είναι, πλέον, γεγονός ότι καταγράφονται οι εταιρικές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ( ESG δείκτες που ενσωματώνονται στους δείκτες KPIs και sustainability risks στην αξία της επένδυσης ) . Οι επιδόσεις αυτές συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επιφέροντας χρηματοοικονομικές συνέπειες αφού η ενσωμάτωση έργων φιλικών στο περιβάλλον καθορίζει την επιχειρηματική τους συμπεριφορά. Είναι, λοιπόν, ηλίου φαεινότερον ότι, ειδικά οι Τράπεζες, πρέπει να αναλάβουν δράσεις που θα αξιοποιηθούν από δυνητικούς επενδυτές που εστιάζουν σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.  Να καθορίσουν το πλαίσιο τόσο της καλύτερης δικής τους πρακτικής σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας , των επιπτώσεων της δραστηριότητάς τους στο φυσικό περιβάλλον και τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αερίων από τα κτίριά τους όσο και την προσέλκυση κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων επενδυτών που θα προτιμούν ως  Τράπεζα εξυπηρέτησής τους αυτή που είναι πρωτοπόρος σε τέτοια θέματα.  Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και  η πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών να δημοσιεύσει περιεκτικό Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG το 2019, ο οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν βέλτιστες πρακτικές διαφάνειας που δύνανται να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, προς το παρόν, σε οικειοθελή βάση. Υπάρχει, επίσης, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας που αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των εταιριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.  Αυτός περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες – διαχείριση διαδικασιών, στρατηγική, περιβάλλον, κοινωνία – και 20 κριτήρια που σχετίζονται με αυτές τις αρχές.

Όπως στις πωλήσεις κάποιοι ποιοτικοί δείκτες είναι πολύ καλύτεροι από κάποιους ποσοτικούς, έτσι και στην εταιρική διακυβέρνηση κάποιοι δείκτες ή απαιτήσεις βοηθούν καλύτερα από κάποιους ποσοτικούς ως προς τη φερεγγυότητα της επιχείρησης.

Επομένως, το σύνολο των επιχειρήσεων και πόσο μάλλον οι Τράπεζες που ηγούνται στην δημιουργία προϊόντων αιχμής  και προωθούν την ηθική και κοινωνική τους διάσταση, οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν το σύγχρονο ρόλο τους υιοθετώντας πρακτικές για τη μέτρηση και διαχείριση των απαιτούμενων ESG παραγόντων για πιο  υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που θα φέρουν κέρδη στις ίδιες και θα αυξήσουν , ταυτόχρονα, την οικονομική και κοινωνική ενημερότητα των πελατών τους.

Δημήτρης  Κακάτσος,  Φυσικός – Ενεργειακός Μηχανικός, Επενδυτικός Σύμβουλος

 

 

Επενδύστε στην ποιότητα, διώξτε τα "κλειστά" και κουτοπόνηρα μυαλά.

  Αναδημοσίευση, πάντα επίκαιρη!...

Είναι λυπηρό να βλέπεις στις μέρες μας να οδηγούμαστε στον παραμερισμό οποιουδήποτε θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό και αφυπνιστικό ρόλο στο γενικότερο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό νιρβάνα. Έναν νιρβάνα που χειραγωγημένα δημιουργείται από κάποιους κύκλους και μετατρέπει τους ανθρώπους σε άβουλες μάζες. Η περιθωριοποίηση αυτών τρέφεται από τη λεγόμενη πολιτικοοικονομική κρίση που έχουμε στις μέρες μας και είναι απόρροια της ηθικής κρίσης και της ισοπέδωσης αξιών και αρχών που καταστρατηγήθηκαν βάναυσα όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Και έχουμε φθάσει σε μια παντελή έλλειψη κρατικής μέριμνας ακόμη και για ουσιώδη πράγματα, σε κοινωνικές ανισότητες και διαμάχες, σε κομματικές κατακρίσεις και αγκυλώσεις, σε εγωισμούς υπέρμετρους και αδιαφορία, σε ομοιογενοποιήσεις και έλλειψη της κοινής λογικής, σε απαξίωση προτύπων και μέτρων, σε αδιαφορία για το φυσικό περιβάλλον, για τον αθλητισμό και την άμιλλα.  Εμείς παρακολουθούμε απλά, σαν αμέτοχοι θεατές, τον κατήφορό μας.   

Δεν επιτρέπεται π.χ. στο σχολείο που είναι ο τροφοδότης της μελλοντικής μας μόρφωσης και καλλιέργειας ο μαθητής να δείχνει ασέβεια και θράσος προς τον δάσκαλο του και προς την μαθητική  κοινότητα.                 

Οι ισορροπίες έχουν διαταραχτεί πλήρως.Θα πρέπει να υπάρξει γενική αναθεώρηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας προς όλες τις κατευθύνσεις και φυσικά ο υπουργός παιδείας να μην είναι κομματικό όργανο.
 
Είναι διάχυτη λοιπόν η δυσφορία για το αδιέξοδο της πολιτικής τους τρία ολόκληρα χρόνια τώρα που μας φλόμωσαν στα ψέμματα με τις λίστες και τους στόχους των μνημονίων τους που δεν πιάνονται ποτέ σαν τα φαντάσματα και διαρκώς θέλουν αναθεώρηση πετσοκόβωντας μόνο τους μισθούς μας. Είναι βαρύτατες οι ευθύνες των πολιτικών αρχηγών και των παρατρεχάμενών τους που προκάλεσαν την ηθική απαξίωση της δημοκρατικής λειτουργίας θεσμών και ιδεών και νομιμοποίησαν το λάδωμα και το γρηγορόσημο.
 
Δημιουργήθηκε έτσι ένα στρεβλό και ασσύμετρο μπαλόνι δικαιωμάτων, μιζών, πελατειακών σχέσεων, αναξιοκρατίας, κρατικής παρέμβασης και αυθαιρεσίας που είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί να προδώσουν την αποστολή τους. "Βρείτε στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα" είπε ο Σημίτης, "ηθικό ή νόμιμο" είπε ο Βουλγαράκης, "πλήρη κάθαρση" λένε πολλοί και στέλνουν 200 φακέλους σε δυο μόνο ανθρώπους-οικονομικούς εισαγγελείς τους λένε-. Τι να πρωτοκάνουν αυτοί, χωρίς 10 - 15 βοηθούς εισαγγελείς? σε μικρά γραφεία με τόσους φακέλλους στοιβαγμένους και χωρίς internet όπως λένε? ...Στάχτη στα μάτια μας, λέω εγώ.
 
Επόμενο ήταν να σκάσει και να λουστούμε τις υποχρεώσεις μας που είχαμε απεμπολίσει. Το ψάρι βρωμάει απο το κεφάλι γιατί μεθοδευμένα η πολιτική τους είχε αναλωθεί στην τεχνική να διαχειρίζονται και να διατηρούνται στην εξουσία απλώνοντας ένα δίχτυ από μαριονέτες-κομματικούς γλείφτες και του πιο μικρού κοκκάλου που τους έριχναν από τα λουκούλεια γεύματά τους - κοινώς επιχειρηματικές συμφωνίες.
 
Ας σταματήσω εδώ, μην με πούνε και μένα δημοσιογράφο που μόνο κρίνω και δεν προτείνω.
Αλλά ευτυχώς δεν δουλεύω σε κανένα μεγάλο ή μικρό Μ.Μ.Ε., δηλ. Μέσο Μετάλλαξης Εγκεφάλων που πολύ καλά έκαναν τη δουλειά για την οποία αμείφθησαν αυτά τα χρόνια. Και μιλάω για τις πολιτικές τους αναλύσεις αλλά και για τα ευκολοχώνευτα σήριαλ και ριάλιτυ που κρατούσαν χαμηλά τον πήχυ.
 
Υ.Γ.  Για να κάνω και μία πρόταση από σήμερα, σας λέω, να πάμε όλοι μας ενάντια στο ρεύμα  που κυριαρχεί στην κοινωνία με ξεχωριστές και ιδιαίτερες προτάσεις που πάνε αντίθετα στην τάση βολέματος, αδράνειας και ισοπέδωσης και αποτελούν τις μοναδικό μοχλό που θα φέρει την αλλαγή νοοτροπίας και θα σηματοδοτήσει την μελλοντική μας πραγματική ανάπτυξη. 
Σκεφτείτε, ιδέες υπάρχουν.