Σάββατο 17 Απριλίου 2021

 


ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   -  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 Από άρθρο μου στην ΑΞΙΑnews  13/02/2021

Στην αρχή του έτους 2020 η  Ε.Ε. εξέδωσε ψήφισμα με την ονομασία Πράσινη Συμφωνία το οποίο στοχεύει στο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη ενεργειακά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 με ενδιάμεσο στόχο που αναθεωρήθηκε στο τέλος του 2020 την μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά  τουλάχιστον 50% μέχρι το 2030.

Καταρτίστηκε επενδυτικό σχέδιο που στοχεύει στην ενσωμάτωση τουλάχιστον  1  τρις ευρώ  στην παραγωγική διαδικασία το επόμενα 10 έτη τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας, ειδικά για την περίοδο 2021-2027,  είναι να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, να αναζωογονήσει και να εκσυγχρονίσει  τη βιομηχανία, να εξοικονομήσει φυσικούς πόρους και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ( ΕΠΣ ), λοιπόν, είναι ο χάρτης πορείας μας για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ.  Προς αυτό το σκοπό δημοσιεύτηκε η βιώσιμη Χρηματοοικονομική Στρατηγική ( Action Plan on Sustainable Finance ) που θα στηρίξει  το επενδυτικό σχέδιο της Συμφωνίας.  Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης ο ρόλος των επιχειρήσεων του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού τομέα  – Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, Θεσμικοί επενδυτές, Συνταξιοδοτικά Ταμεία, Συνεταιρισμοί, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ, Αντασφαλιστικές εταιρίες  -  είναι πολύ σημαντικός γιατί θα πρέπει να αναπτύξει  τις κατάλληλες δομές και εργαλεία ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για ‘πράσινη χρηματοδότηση’.  Είναι, πλέον, γεγονός ότι καταγράφονται οι εταιρικές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ( ESG δείκτες που ενσωματώνονται στους δείκτες KPIs και sustainability risks στην αξία της επένδυσης ) . Οι επιδόσεις αυτές συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επιφέροντας χρηματοοικονομικές συνέπειες αφού η ενσωμάτωση έργων φιλικών στο περιβάλλον καθορίζει την επιχειρηματική τους συμπεριφορά. Είναι, λοιπόν, ηλίου φαεινότερον ότι, ειδικά οι Τράπεζες, πρέπει να αναλάβουν δράσεις που θα αξιοποιηθούν από δυνητικούς επενδυτές που εστιάζουν σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.  Να καθορίσουν το πλαίσιο τόσο της καλύτερης δικής τους πρακτικής σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας , των επιπτώσεων της δραστηριότητάς τους στο φυσικό περιβάλλον και τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αερίων από τα κτίριά τους όσο και την προσέλκυση κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων επενδυτών που θα προτιμούν ως  Τράπεζα εξυπηρέτησής τους αυτή που είναι πρωτοπόρος σε τέτοια θέματα.  Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και  η πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών να δημοσιεύσει περιεκτικό Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG το 2019, ο οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν βέλτιστες πρακτικές διαφάνειας που δύνανται να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, προς το παρόν, σε οικειοθελή βάση. Υπάρχει, επίσης, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας που αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των εταιριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.  Αυτός περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες – διαχείριση διαδικασιών, στρατηγική, περιβάλλον, κοινωνία – και 20 κριτήρια που σχετίζονται με αυτές τις αρχές.

Όπως στις πωλήσεις κάποιοι ποιοτικοί δείκτες είναι πολύ καλύτεροι από κάποιους ποσοτικούς, έτσι και στην εταιρική διακυβέρνηση κάποιοι δείκτες ή απαιτήσεις βοηθούν καλύτερα από κάποιους ποσοτικούς ως προς τη φερεγγυότητα της επιχείρησης.

Επομένως, το σύνολο των επιχειρήσεων και πόσο μάλλον οι Τράπεζες που ηγούνται στην δημιουργία προϊόντων αιχμής  και προωθούν την ηθική και κοινωνική τους διάσταση, οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν το σύγχρονο ρόλο τους υιοθετώντας πρακτικές για τη μέτρηση και διαχείριση των απαιτούμενων ESG παραγόντων για πιο  υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που θα φέρουν κέρδη στις ίδιες και θα αυξήσουν , ταυτόχρονα, την οικονομική και κοινωνική ενημερότητα των πελατών τους.

Δημήτρης  Κακάτσος,  Φυσικός – Ενεργειακός Μηχανικός, Επενδυτικός Σύμβουλος

 

 

Επενδύστε στην ποιότητα, διώξτε τα "κλειστά" και κουτοπόνηρα μυαλά.

  Αναδημοσίευση, πάντα επίκαιρη!...

Είναι λυπηρό να βλέπεις στις μέρες μας να οδηγούμαστε στον παραμερισμό οποιουδήποτε θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό και αφυπνιστικό ρόλο στο γενικότερο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό νιρβάνα. Έναν νιρβάνα που χειραγωγημένα δημιουργείται από κάποιους κύκλους και μετατρέπει τους ανθρώπους σε άβουλες μάζες. Η περιθωριοποίηση αυτών τρέφεται από τη λεγόμενη πολιτικοοικονομική κρίση που έχουμε στις μέρες μας και είναι απόρροια της ηθικής κρίσης και της ισοπέδωσης αξιών και αρχών που καταστρατηγήθηκαν βάναυσα όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Και έχουμε φθάσει σε μια παντελή έλλειψη κρατικής μέριμνας ακόμη και για ουσιώδη πράγματα, σε κοινωνικές ανισότητες και διαμάχες, σε κομματικές κατακρίσεις και αγκυλώσεις, σε εγωισμούς υπέρμετρους και αδιαφορία, σε ομοιογενοποιήσεις και έλλειψη της κοινής λογικής, σε απαξίωση προτύπων και μέτρων, σε αδιαφορία για το φυσικό περιβάλλον, για τον αθλητισμό και την άμιλλα.  Εμείς παρακολουθούμε απλά, σαν αμέτοχοι θεατές, τον κατήφορό μας.   

Δεν επιτρέπεται π.χ. στο σχολείο που είναι ο τροφοδότης της μελλοντικής μας μόρφωσης και καλλιέργειας ο μαθητής να δείχνει ασέβεια και θράσος προς τον δάσκαλο του και προς την μαθητική  κοινότητα.                 

Οι ισορροπίες έχουν διαταραχτεί πλήρως.Θα πρέπει να υπάρξει γενική αναθεώρηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας προς όλες τις κατευθύνσεις και φυσικά ο υπουργός παιδείας να μην είναι κομματικό όργανο.
 
Είναι διάχυτη λοιπόν η δυσφορία για το αδιέξοδο της πολιτικής τους τρία ολόκληρα χρόνια τώρα που μας φλόμωσαν στα ψέμματα με τις λίστες και τους στόχους των μνημονίων τους που δεν πιάνονται ποτέ σαν τα φαντάσματα και διαρκώς θέλουν αναθεώρηση πετσοκόβωντας μόνο τους μισθούς μας. Είναι βαρύτατες οι ευθύνες των πολιτικών αρχηγών και των παρατρεχάμενών τους που προκάλεσαν την ηθική απαξίωση της δημοκρατικής λειτουργίας θεσμών και ιδεών και νομιμοποίησαν το λάδωμα και το γρηγορόσημο.
 
Δημιουργήθηκε έτσι ένα στρεβλό και ασσύμετρο μπαλόνι δικαιωμάτων, μιζών, πελατειακών σχέσεων, αναξιοκρατίας, κρατικής παρέμβασης και αυθαιρεσίας που είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί να προδώσουν την αποστολή τους. "Βρείτε στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα" είπε ο Σημίτης, "ηθικό ή νόμιμο" είπε ο Βουλγαράκης, "πλήρη κάθαρση" λένε πολλοί και στέλνουν 200 φακέλους σε δυο μόνο ανθρώπους-οικονομικούς εισαγγελείς τους λένε-. Τι να πρωτοκάνουν αυτοί, χωρίς 10 - 15 βοηθούς εισαγγελείς? σε μικρά γραφεία με τόσους φακέλλους στοιβαγμένους και χωρίς internet όπως λένε? ...Στάχτη στα μάτια μας, λέω εγώ.
 
Επόμενο ήταν να σκάσει και να λουστούμε τις υποχρεώσεις μας που είχαμε απεμπολίσει. Το ψάρι βρωμάει απο το κεφάλι γιατί μεθοδευμένα η πολιτική τους είχε αναλωθεί στην τεχνική να διαχειρίζονται και να διατηρούνται στην εξουσία απλώνοντας ένα δίχτυ από μαριονέτες-κομματικούς γλείφτες και του πιο μικρού κοκκάλου που τους έριχναν από τα λουκούλεια γεύματά τους - κοινώς επιχειρηματικές συμφωνίες.
 
Ας σταματήσω εδώ, μην με πούνε και μένα δημοσιογράφο που μόνο κρίνω και δεν προτείνω.
Αλλά ευτυχώς δεν δουλεύω σε κανένα μεγάλο ή μικρό Μ.Μ.Ε., δηλ. Μέσο Μετάλλαξης Εγκεφάλων που πολύ καλά έκαναν τη δουλειά για την οποία αμείφθησαν αυτά τα χρόνια. Και μιλάω για τις πολιτικές τους αναλύσεις αλλά και για τα ευκολοχώνευτα σήριαλ και ριάλιτυ που κρατούσαν χαμηλά τον πήχυ.
 
Υ.Γ.  Για να κάνω και μία πρόταση από σήμερα, σας λέω, να πάμε όλοι μας ενάντια στο ρεύμα  που κυριαρχεί στην κοινωνία με ξεχωριστές και ιδιαίτερες προτάσεις που πάνε αντίθετα στην τάση βολέματος, αδράνειας και ισοπέδωσης και αποτελούν τις μοναδικό μοχλό που θα φέρει την αλλαγή νοοτροπίας και θα σηματοδοτήσει την μελλοντική μας πραγματική ανάπτυξη. 
Σκεφτείτε, ιδέες υπάρχουν.
 
  

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

Έτος Αριστοτέλη ανακηρύχθηκε το 2016

Με αφορμή τη συμπλήρωση 2.400 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου.


           Το 2016 ανακηρύχθηκε Έτος Αριστοτέλη από την Unesco, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.400 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου κι έπειτα από σχετική πρόταση που υπέβαλε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή. Η πρόταση εγκρίθηκε από την 38η Γενική Διάσκεψη του διεθνούς Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Παρίσι.
Σειρά σημαντικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας για το Έτος Αριστοτέλη, παρουσίασαν ο υφυπουργός Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης και η πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco, Μαρία Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου Τζιτζικώστα.
«Πάντοτε μιλάμε στον τόπο μας για την ανάγκη της εξωστρέφειας της παιδείας μας. Η απόφαση της Unesco είναι μια ευκαιρία για εμάς. Κι εδώ και στο εξωτερικό, όπως στη Χαϊδελβέργη και στο Παρίσι, οι εκδηλώσεις κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Η κορυφαία εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη γαλλική πρωτεύουσα στις 18 Νοεμβρίου, που είναι και η παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας» τόνισε σε δηλώσεις του ο Κ. Πελεγρίνης.
 «Είναι μια σειρά εκδηλώσεων που φέρνει τη χώρα μας στο επίκεντρο» πρόσθεσε ο υφυπουργός Παιδείας.

 


Εκδηλώσεις
19 - 20 Μαρτίου: «Αριστοτέλης: Λόγος περί παθών - από την ρητορική του μίσους στην ρητορική της αποδοχής» (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Βρετανικό Συμβούλιο).
23 - 28 Μαΐου: Παγκόσμιο Συνέδριο «Αριστοτέλης, 2.400 χρόνια» (Θεσσαλονίκη - Κέντρο Αριστοτελικών σπουδών).
2 Ιουλίου: Έκθεση από τη Σχολή Καλών Τεχνών (Στάγειρα Χαλκιδικής).
9 Ιουλίου: «Αριστοτέλης, ο δημιουργός της Βιολογίας- μία άλλη πτυχή του έργου του» (Μυτιλήνη - Γραφείο Unesco, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
10 - 17 Ιουλίου: Παγκόσμιο συνέδριο «Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη» (Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Το συνέδριο οργανώνεται από τη Διεθνή Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και τη Φιλοσοφική Εταιρεία της Κύπρου.
11 - 14 Ιουλίου: Η συμβολή του Αριστοτέλη στην ζωομουσικολογία (Αθήνα - Τμήμα Μουσικών σπουδών ΕΚΠΑ).
14 - 17 Σεπτεμβρίου: Αριστοτέλειος λόγος (Αθήνα, New York Times).
13 Οκτωβρίου: Ο Αριστοτέλης στα ελληνικά (ΙΕΠ - Αθήνα).
18 Νοεμβρίου: Ο Αριστοτέλης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία: παρόν, μέλλον. Θεατρική παράσταση για τον Αριστοτέλη (Unesco, Παρίσι).
16 Δεκεμβρίου: Μαθητικό Φεστιβάλ για τον Αριστοτέλη (Αθήνα, Σχολεία Unesco).
14  - 17 Ιανουαρίου: Συνέδριο «Ο Αριστοτέλης σήμερα» (Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθήνας).


Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ!!!...και τρεις προτάσεις-σκέψεις...


Α ) Ας είμαστε ξεκάθαροι και ας μάθουμε να μην χαιδεύουμε τα αυτιά μας. Η ικανότητα της χώρας μας να κάνει μεταρρυθμίσεις είναι σίγουρα πολύ χαμηλή και η ικανότητα της κυβέρνησης να διοικήσει είναι επιτακτική ανάγκη, ενώ απαιτείται το ξερίζωμα πρακτικών και αντιλήψεων που είναι βαθιά ριζωμένες και που έχουν διαιωνιστεί στην πράξη. Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην κοινωνία μας αρκεί να έχουμε την υπομονή και την ικανότητα να τις αποδεχτούμε.  ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ?  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ? τον μικρόκοσμό μας πρώτα....  για τη διαφθορά,  τα  εργασιακά,  την ελεύθερη  αγορά,  το δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα...  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ?  ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ?.... ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΥΦΕΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ Ή ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΤΕΛΟΣ?  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΝΑ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ?

Β )  Οι θεσμοί, μέσω του Ζ. Κλ. Γιουνκέρ, υποστηρίζουν ότι για μια σειρά θεμάτων η κυβέρνηση δεν ενημερώνει σωστά τους πολίτες. Ας δούμε ένα προς ένα τα σημεία, στα οποία, όπως υποστηρίζει ο κ. Γιούνκερ, δίνει λάθος πληροφόρηση η ελληνική κυβέρνηση.

1. "Δεν υπάρχουν περικοπές συντάξεων" στην πρόταση των θεσμών, υποστηρίζει ο κ. Γιουνκέρ. Δήλωση που προκάλεσε την αντίδραση ακόμα και -του γνωστού για τις απόψεις του- Πήτερ Σπίγκελ: "Συγγνώμη, αυτό δεν είναι αλήθεια", έγραψε, ενώ σε ένα ακόμα tweet σημείωσε ότι "η πρόταση των πιστωτών προβλέπει το κόψιμο του ΕΚΑΣ ως τον Δεκέμβριο του 2019: Αυτό είναι περικοπή συντάξεων ανεξαρτήτως του τι λέει ο Γιουνκέρ".
Η πρόταση της Κομισιόν και βέβαια προβλέπει περικοπή συντάξεων. Πού αλλού οδηγούν άλλωστε τα μέτρα που προτείνουν; Αυτά είναι:
α. "Σταδιακή εξάλειψη του ΕΚΑΣ για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2019".
β. Αύξηση των εισφορών υγείας "που πληρώνουν οι συνταξιούχοι σε 6% κατά μέσο όρο, και αυτό θα επεκταθεί στις επικουρικές συντάξεις".
γ. "Όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο εξ ιδίων πόρων", εφαρμογή δηλαδή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, που ουσιαστικά θα εξαφανίσει τις επικουρικές συντάξεις.
δ. "Ένα πρώτο πακέτο μέτρων θα υιοθετηθεί αμέσως, στοχεύοντας στο 1% του ΑΕΠ από την επιπλέον ετήσια εξοικονόμηση από το 2016". Τι σημαίνει 1% στο ΑΕΠ; Περισσότερα από 1,8 δισ. ευρώ το 2016 θα περικοπούν από συντάξεις και ασφαλιστικό σύστημα, προκειμένου να πάνε στην εξυπηρέτηση του χρέους.
ε. Ακόμα, η πρόταση των θεσμών προβλέπει "να υπάρξει ένας πιο στενός σύνδεσμος ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές", δηλαδή και άλλες μειώσεις συντάξεων.
στ. Τέλος, οι θεσμοί ζητούν "να καταργηθούν όλες οι εισφορές υπέρ τρίτων που χρηματοδοτούν τα ασφαλιστικά ταμεία", που συνεπάγεται μείωση των εσόδων των ταμείων πάνω από 7οο εκ. ευρώ ετησίως.

2. Οι θεσμοί, είπε ο κ. Γιουνκέρ, "επιμένουν σε κοινωνικά δίκαια μέτρα". Ποια είναι αυτά τα… κοινωνικά μέτρα:
- Την κατάργηση των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης.
- Την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών.
- Τη μείωση του ποσού των 1500 ευρώ και την κατάργηση του ανώτατου ορίου 25% στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη στην εφορία.
- Την αύξηση του επιτοκίου που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

3. Ως προς τον ΦΠΑ οι θεσμοί επιμένουν για:
• 23% σε εστίαση και ξενοδοχεία [υποχώρησαν ως προς τα ξενοδοχεία στο 13% μετά από συνεχείς πιέσεις]
• 13% μόνο για τα πολύ βασικά τρόφιμα, την ενέργεια και το νερό
• Κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά

4. Ποτέ δεν δόθηκε/δεν υπήρξε τελεσίγραφο. Και όμως, ο πρόεδρος του Eurogroup κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ στις δηλώσεις του σαφέστατα είπε ότι εκπνέει η προθεσμία για την Αθήνα.

5. Να σημειωθεί τέλος ότι αυτή καθ’ αυτή η συμφωνία δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Κάθε μήνα θα υπάρχει αξιολόγηση, ενώ σε πέντε μήνες όλα θα ξαναρχίσουν από την αρχή! Καμιά προοπτική, λοιπόν, δεν διαφαίνεται αν υπάρξει αυτή η συμφωνία, που "ξεχνά" ότι υπάρχει και ένα τεράστιο χρέος προς ρύθμιση. Θα είναι ένα συμβόλαιο μόνιμης και "νόμιμης" ομηρίας της χώρας.

Γ ) ΕΓΩ ΛΕΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΩ  ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ  ΜΕΤΑ  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ,  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ του κυμαινόμενου επιτοκίου του δανείου μας σε σταθερό με μικρότερο επιτόκιο, αλλά και επιμίκυνση αποπληρωμής του για άλλα 15-20 χρόνια. Κίνηση που εφόσον ευοδοθεί, βελτιώνει σημαντικά το προφίλ του χρέους, διευκολύνει το ΔΝΤ να συμμετάσχει χρηματοδοτικά στην παρούσα συμφωνία και δίνει ένα φύλλο συκής στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να σκεπάσουν τα σκληρά μέτρα της συμφωνίας... ΤΕΛΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!


Σάββατο 9 Μαΐου 2015

Τελικά είναι πραγματικότητα? Επιστήμονας της NASA μιλάει για αεροψεκασμούς και γεωμηχανική!!!
Δημοσιεύθηκαν τμήματα μιας παρουσίασης της NASA, όπου ένας ειδικός της Jet Propulsion Labs (κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της NASA) εξηγεί για τα chemtrails και πώς η γεωμηχανική εργάζεται χέρι-χέρι μαζί τους, κάτι που το MSM εξακολουθεί να προσπαθεί να απεικονίζει ως θεωρία «συνωμοσίας», αλλά η ίδια η NASA αναγνωρίζει τις εφαρμογές της γεωμηχανικής, καθώς επίσης και αυτόν τον εμπειρογνώμονα που παρέχει μια σαφή εξήγηση για το τι είναι, και πώς η υπάρχουσα τεχνολογία είναι περισσότερο από επαρκής για να ψεκάσει συγκεκριμένα, μέσω των αεροπλάνων.

Μέσω των στοιχείων του βίντεο:
Πόση ζημιά κάνουν στο όνομα της «σωτηρίας του πλανήτη;” Ποιες άλλες εφαρμογές χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία για την οποία δεν λένε στο λαό;

Τη στιγμή που θα το μάθετε, μπορεί να είναι πολύ αργά.

Οι συνδέσεις παρέχονται στο παρακάτω βίντεο, καθώς και μια σύνδεση με την αρχική παρουσίαση της NASA.

Ξηρασία, πείνα, chemtrails και το παγκόσμια παιχνίδι του κινδύνου:
Η γεωμηχανική είναι πραγματική, και αναπόφευκτο μέρος του μέλλοντος, όταν η επιστήμη προσπαθεί να ενορχηστρώσει τη φύση στο όνομα της εξημέρωσης της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι εμπειρογνώμονες διαφωνούν για το ποιος θα κάνει τους κανόνες στην παγκόσμια διακυβέρνηση της τροποποίησης του καιρού και της γεωμηχανικής.

Θα μπορούσε ένας αδίστακτος δισεκατομμυριούχος να πειραματιστεί με την λεπτή ισορροπία της Γης μας; Θα μπορούσε ένας τρελός επιστήμονας, ακόμη και ένα “όπλο” ελέγχου του καιρού να ασκήσει εξουσία πάνω στον πλανήτη;

Τα πάντα είναι πιθανά, προειδοποιεί ένας εμπειρογνώμονας της NASA Jet Propulsion Labs. Τα Chemtrails και η γεωμηχανική δεν είναι πλέον πράγματα συνωμοτικής κερδοσκοπίας ή ρετρό επιστημονικής φαντασίας – είναι τα σενάρια που διαμορφώνουν τον κόσμο να έρθουν ως επιστήμη που μελετά κατά πόσο είναι πάρα πολύ μακριά για να πάει τον άνθρωπο στο όνομα μιας παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης;

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

ΚΗΦΗΝΕΙΟΝ "Η ωραία Ελλάς"

Tου Σαράντου Καργάκου
(κηφηνείον - εκ του κηφήνα - αρσενική μέλισσα)

Ακούω ότι το μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα των νέων μας είναι η ανεργία.
Διαφωνώ.
Εδώ και τριάντα χρόνια είναι η ...εργασία.
Ο νέος δε φοβάται την αναδουλειά, φοβάται τη δουλειά.
Μια οικογενειακή αντίληψη, ότι δουλειά είναι ό,τι δεν λερώνει, επεκτάθηκε και στο νεοσουσουδιστικό σχολείο με ευθύνη των κομμάτων, που για λόγους ψηφοθηρίας απεδύθησαν σε μια χυδαία πολιτική παιδοκολακείας, η οποία μετά τη δικτατορία εξέθρεψε και διαμόρφωσε δύο γενιές «κουλοχέρηδων».παιδιών δηλαδή που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους -πέρα από τη μούντζα- για καμιά εργασία από αυτές που ονομάζονται χειρωνακτικές, επειδή -τάχα- είναι ταπεινωτικές.
Κι ας βρίσκεται μέσα στη λέξη «χειρώναξ», σαν δεύτερο συνθετικό το «άναξ» που κάνει τον δουλευτή, τον άνακτα χειρών, βασιλιά στο χώρο του, βασιλιά στο σπιτικό του, νοικοκύρη δηλαδή, λέξη άλλοτε ιερή που ποδοπατήθηκε κι αυτή μες στην ασυναρτησία μιας πολιτικής που έδειχνε αριστερά και πήγαινε δεξιά και τούμπαλιν. Γι' αυτό τουμπάραμε.
Κάποτε, ακόμη κι από τις στήλες του περιοδικού αυτού, που δεν είναι πολιτικό με την ευτελισμένη έννοια του όρου, έγραφα πως η ανεργία στον τόπον μας είναι επιλεκτική, ότι δουλειές υπάρχουν αλλά ότι δεν υπάρχουν χέρια να τις δουλέψουν.
Κι έπρεπε να κατακλυσθεί ο τόπος από 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες, για να αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα υπήρχε δουλειά πολλή αλλ' όχι διάθεση για δουλειά.
Τα παιδιά -τα μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας- είχαν γαλουχηθεί με τη νοοτροπία του «White color workers».
Έτσι σήμερα το πιο φτηνό εργατικό και υπαλληλικό δυναμικό είναι οι πτυχιούχοι, που ζητούν εργασία ακόμη και στον ΟΤΕ ως έκτακτοι τηλεφωνητές, προσκομίζοντας στα πιστοποιητικά προσόντων ακόμη και διδακτορικά!
Γέμισε ο τόπος πανεπιστήμια, σχολές επί σχολών, επιστημονικούς κλάδους αόριστους, ομιχλώδεις και ασαφείς, απροσδιορίστου αποστολής και χρησιμότητας.
Πτυχία-φτερά στον άνεμο σαν τις ελπίδες των γονιών, που πιστεύουν ότι τα παιδιά και μόνον με τα «ντοκτορά» θα βρουν δουλειά.
Έτσι παράγονται επιστήμονες που είναι δεκαθλητές του τίποτα, ικανοί μόνον για το δημόσιο ή για υπάλληλοι κάποιας πολυεθνικής.
Παρ' όλο που γέμισε η χώρα μας τεχνικές σχολές (τι ΤΕΛ, τι ΤΕΙ, τι ΙΕΚ!) οι πιο άτεχνοι νέοι είναι οι νέοι της Ελλάδος. Παίρνουν πτυχίο τεχνικής σχολής και δεν έχουν πιάσει κατσαβίδι οι πιο πολλοί. Δεν ξέρουν να διορθώσουν μια βλάβη στο αυτοκίνητό τους, στο ραδιόφωνο ή στο τηλέφωνό τους. Είναι άχεροι, ουσιαστικά χωρίς χέρια.
Τώρα με τα ηλεκτρονικά ξέχασαν να γράφουν, ξέχασαν να διαβάζουν, εκτός φυσικά από «μηνύματα» του αφόρητου «κινητού» τους.
Τούτη η παιδεία, που όχι μόνο παιδεία δεν είναι αλλ' ούτε καν εκπαίδευση, αφού δεν καλλιεργεί καμμιά δεξιότητα, εκτός από την ραθυμία, την αναβλητικότητα και το φόβο της δουλειάς, όχι μόνο δεν καλλιεργεί τον νέο εσωτερικά αλλά τον πετρώνει δημιουργικά σαν τα παιδιά της Νιόβης.
Τα κάνει άχρηστα τα παιδιά για παραγωγική εργασία, γιατί ο θεσμός της παπαγαλίας και η νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας, με το πρόσχημα να μην τα κουράσομε, τους αφαιρεί την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, τη φαντασία και την πρωτοτυπία.
Το σχολείο, αντί να μαθαίνει τα παιδιά πως να μαθαίνουν, τα νεκρώνει πνευματικά. Δεν τα μαθαίνει πως να σκέπτονται αλλά με τι να σκέπτονται. Έτσι τα κάνει πτυχιούχους βλάκες. Βάζει όρια στον ορίζοντα της σκέψης και των ενδιαφερόντων. Τα χαμηλοποιεί. Τα κάνει να βλέπουν σαν τα σκαθάρια κοντά, κι όχι να θρώσκουν άνω, να έχουν έφεση για κάτι πιο πέρα, πιο τρανό και πιο μεγάλο.
Το έμβλημα πια του ελληνικού σχολείου δεν είναι η γλαύξ, είναι ο παπαγάλος, ο μαθητής - βλάξ που καταπίνει σελίδες σαν χάπια και που θεωρεί ως σωστό ό,τι γράφει το σχολικό. Και το λεγόμενο «σχολικό» είναι συνήθως αισχρό και ως λόγος και ως περιεχόμενο.
Και τολμώ να λέγω αισχρό, διότι πρωτίστως το «Αναγνωστικό» που πρέπει να είναι ευαγγέλιο πνευματικό ειδικά στο Δημοτικό, αντί να καλλιεργεί την αγάπη για τη δουλειά, καλλιεργεί την απέχθεια. Πού πια, όπως παλιά, ο έρωτας για την αγροτική, τη βουκολική και τη θαλασσινή ζωή; Ο ναύτης δεν είναι πρότυπο ζωής. Πρότυπο ζωής είναι ο «χαρτογιακάς».
Όσο κι αν ήσαν κάπως ρομαντικά τα παλιά «Αναγνωστικά», καλλιεργούσαν τον έρωτα για τη δουλειά.
Ακούω πως δεν πάει καλά η οικονομία. Μα πώς να πάει, όταν με τη ναυτιλία που προσφέρει το 5,6% του ΑΕΠ ασχολείται μόνο το 1% των Ελλήνων; (Με τον αγροτικό τομέα που προσφέρει το 6,6% του ΑΕΠ ασχολείται το 14,5% του πληθυσμού). Διερωτώμαι, τι είδους ναυτικός λαός είμαστε, όταν αποστρεφόμαστε τη θάλασσα και στα ελληνικά καράβια κυριαρχούν Φιλιππινέζοι, Αλβανοί και μελαψοί κάθε αποχρώσεως;
Το σχολείο καλλιεργεί τον έρωτα για την τεμπελιά, όχι για δουλειά. Τα πανεπιστήμια και οι ποικιλώνυμες σχολές επαυξάνουν τον έρωτα αυτό.
Πράγματα που μπορούν να διδαχθούν εντός εξαμήνου - και μάλιστα σε σεμιναριακού τύπου μαθήματα - απαιτούν τετραετία! Βγαίνουν τα παιδιά από τις σχολές και δικαίως ζητούν εργασία με βάση τα «προσόντα» τους, αλλά τέτοιες εργασίες που ζητούν τέτοια προσόντα δεν υπάρχουν. Αν δεν απατώμαι, υπάρχουν δύο σχολές θεατρολογίας - πέρα από τις ιδιωτικές θεατρικές σχολές - που προσφέρουν άνω των 300 πτυχίων το έτος. Που θα βρουν δουλειά τα παιδιά αυτά;
Αν όμως το σχολείο από το Δημοτικό καλλιεργούσε την τόλμη, την αυτενέργεια, βράβευε την πρωτοβουλία, την ανάληψη ευθυνών, την αγάπη για την οποιαδήποτε δουλειά ακόμη και του πλανόδιου γαλατά, θα είχαμε κάνει την Ελλάδα Ελδοράδο, όπως έγινε Ελδοράδο για τους εργατικούς Αλβανούς, Βουλγάρους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αιγυπτίους αλιείς, Πακιστανούς και Ουκρανούς.
Σήμερα αυτοί είναι η εργατική κι αύριο η επιχειρηματική τάξη της Ελλάδος. Κι οι Έλληνες, αφήνοντας την πατρώα γη στα χέρια των Αλβανών που την δουλεύουν, την πατρώα θάλασσα στα χέρια των Αιγυπτίων που την ψαρεύουν, θα μεταβληθούν σε νομάδες της Ευρώπης ή των ΗΠΑ ή θα τρέχουν για δουλειά στην Αλβανία που ξεπερνά σε νόμιμη και παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα όλες τις χώρες της Βαλκανικής.
Γέμισαν τα Τίρανα ουρανοξύστες, κτήρια γιγάντια, κακόγουστα μεν, σύγχρονα δε. Περίπου 100 ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στην πρωτεύουσα της χώρας των αετών.
Εμείς αφήσαμε αδιαπαιδαγώγητη την εργατική και την αγροτική τάξη. Στην πρώτη περάσαμε σαν ιδεολογία - θεολογία το σύνθημα «Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη» και υποχρεώσαμε πλήθος επιχειρήσεις να κλείσουν ή να μεταφερθούν αλλού.
Μετά διαφθείραμε τους αγρότες με παροχές χωρίς υποχρεώσεις και τους δημιουργήσαμε νοοτροπία μαχαραγιά. Γέμισε η επαρχία με «Κέντρα Πολιτισμού», όπου «μπαγιαντέρες» κάθε λογής και φυλής άναβαν πούρο με φωτιά πεντοχίλιαρου!
Το μπουκάλι με το ουΐσκυ βαπτίστηκε . αγροτικό!
Τώρα, όμως, που έρχονται τα «εξ εσπερίας νέφη» χτυπάμε το κεφάλι μας. Και που να φθάσουν τα «εξ Ανατολής» σαν εισέλθει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Θα γίνει η Ελλάς vallis flentium (=κοιλάς κλαυθμώνων) και θα κινείται quasi osculaturium inter flentium et dolorum (=σαν εκκρεμές μεταξύ θλίψεως και οδύνης).
Δεν είμαι υπέρ μιας παιδείας που θα υποτάσσεται στην οικονομία. Θεωρώ ολέθριο να χαράσσεται μια εκπαιδευτική πολιτική με κριτήρια οικονομικής αναγκαιότητας. Θεωρώ ολέθρια όμως και την παιδεία που εθίζει τα παιδιά στην οκνηρία, που τα κουράζει με την παπαγαλία και το βάρος αχρήστων μαθημάτων.
Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας είναι τα κεφάλια των παιδιών της. Τούτη η παιδεία αποκεφαλίζει τα παιδιά. Τα κάνει ικανά να μην κάνουν τίποτε. Ακόμη και η αισχρολογία τους περιορίζεται στη λέξη που τα κάνει συνονόματα. Αν τους πεις βρισιά της περασμένης 20ετίας θα νομίσουν ότι μιλάς αρχαία Ελληνικά!
Είναι θλιβερή η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα, παρουσίαζε χθες και θα παρουσιάζει κι αύριο η ελληνική κοινωνία: να υπάρχουν άνθρωποι άνω των 65 ετών, άνω των 70 ετών, που, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί, εργάζονται νυχθημερόν, για να συντηρούν τα παιδιά τους μέχρι να τελειώσουν τις ατελείωτες σπουδές τους, τα παιδιά που λιώνουν τα νιάτα τους στα «κηφηνεία», που πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν την ώρα που οι Αλβανοί πάνε για δουλειά, θα μου πείτε, τι δουλειά; Οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να είναι τίμια.
Όταν μικροί - ακόμη στο Δημοτικό - μαθαίναμε απέξω τον Τυρταίο (ποιος τολμά σήμερα να διδάξει Τυρταίο;) δεν τον μαθαίναμε για να γίνουμε πολεμοχαρείς αλλά για να νοιώθουμε ντροπή, όταν στην μάχη της ζωής, στην πρώτη γραμμή είναι οι παλαιότεροι, οι «γεραιοί» και οι νέοι κρύβο­νται πίσω από τη σκιά τους.
«Αισχρόν γαρ δη τούτο. κείσθαι πρόσθε νέων άνδρα παλαιότερον».
Σήμερα, βέβαια, οι χειρωνακτικές εργασίες ελέγχονται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα από ξένους. Στις οικοδομές μιλούν αλβανικά, στα χωράφια πακιστανικά. Σε λίγο οι χειρωνακτικές επιχειρήσεις θα περάσουν στα χέρια των Κινέζων που κατασκευάζουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών ειδών που θυμίζουν. Ελλάδα.
Ακόμη και τις σημαίες μας στην Κίνα τις φτιάχνουν! Κι εμείς; Εμείς, όπως πάντα, φτιάχνουμε τα τρία κακά της μοίρας μας. «Φτιάχνουμε» τη ζωή μας στην τηλοψία, που δίνει τα μοντέρνα πρότυπα οκνηρίας στη νεολαία, ποθούμε μια χρυσίζουσα ζωή σαν αυτήν που προσφέρει το «γυαλί», αγοράζουμε πολυτελή αυτοκίνητα με δόσεις, κάνουμε διακοπές με «διακοποδάνεια», εορτάζουμε με «εορτοδάνεια» και πεθαίνουμε με «πεθανοδάνεια».
Έλεγε ο Φωκίων, που πλήρωσε τέσσερις δραχμές τη δεύτερη δόση του κωνείου που χρειαζόταν για να «απέλθει», πως στην Αθήνα δεν μπορεί ούτε δωρεάν να πεθάνει κανείς. Έπρεπε να ζούσε τώρα.
Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω: το σχολείο, οι σχολές και τα ΜΜΕ σακάτεψαν και σακατεύουν τη νεολαία, γιατί μιλούν συνεχώς για τα δικαιώματά της - δικαιώματα στην τεμπελιά - και ποτέ για υποχρεώσεις, ποτέ για χρέος, ποτέ για καθήκον.
Το καθήκον έγινε άγνωστη λέξη.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Φόβος ή Ελπίδα; « Οι δυνατοί έχουν θέληση, οι αδύναμοι έχουν ελπίδα ».

      Μέχρι την Παρασκευή 20  Φεβρουαρίου  2015  θα έχει κλείσει η  συζήτηση με  την  Ε.Ε. για  την  ελάφρυνση  -  θέλω  να πιστεύω  -  του  ελληνικού  χρέους  και  την  πορεία  της  ελληνικής  οικονομίας σε μια πιο αναπτυξιακή τροχιά. Ένα μικρό βήμα έχει απομείνει ακόμη, δύσκολο μεν αλλά ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν και οι τελευταίες δυσκολίες και αντιστάσεις, που κυρίως αφορούν τις όποιες αντιευρωπαϊκές συνιστώσες που στηρίζουν τη νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Επίσης η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να διώξει το φόβο των πολιτών και να δώσει καλύτερη ποιότητα Δημοκρατίας στο λαό.


Η ελπίδα και ο φόβος είναι τα πιο αποτελεσματικά όπλα στα χέρια της εξουσίας....και ελπίζω να μην μετανιώσουμε για αυτό που ζούμε σήμερα....

 Ο Δίας φρόντισε να τοποθετήσει την ελπίδα μέσα στο πιθάρι της Πανδώρας, μαζί με όλες τις συμφορές που έπληξαν την ανθρωπότητα, όταν εκείνη το άνοιξε. Φροντίζοντας να μείνει η ελπίδα στο πιθάρι και στη διάθεση των ανθρώπων, ο Δίας μπορεί να τους κυβερνήσει ευκολότερα. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης ομολογεί πως «ο ηγέτης είναι έμπορος ελπίδας».
Ο φόβος απ’ την άλλη, γιος του Άρη και της Αφροδίτης, μαζί με τον αδελφό του τον Δείμο (τρόμος) συνοδεύουν πάντα τον πατέρα τους στις μάχες. Ο φιλόσοφος Bertrand Russel διαπιστώνει πως «κανένας άνθρωπος ούτε ομάδα ούτε έθνος δεν μπορεί να ενεργήσει ανθρώπινα ή να σκεφθεί σωστά υπό το κράτος ενός μεγάλου φόβου
Τι είναι, λοιπόν, πιο επικίνδυνο; Ο φόβος ή η ελπίδα;
Η ελπίδα
«Το όνειρο που βλέπουμε ξυπνητοί είναι η ελπίδα», είπε ο Αριστοτέλης. «Είναι το χειρότερο κακό», είπε ο Νίτσε, «διότι παρατείνει τα βάσανα των ανθρώπων».
Η ελπίδα είναι άτιμο πράγμα. Εύκολα ρίχνει τον άνθρωπο στην αδράνεια και τον κάνει να πιστεύει σε χίμαιρες και Μεσσίες. Τον αποδυναμώνει, τον κάνει να αισθάνεται μικρός κι εξαρτώμενος από εξωτερικούς παράγοντες ή όπως λέει μία γερμανική παροιμία «Οι δυνατοί έχουν θέληση, οι αδύναμοι έχουν ελπίδα».
Η αρχαία ελληνική τραγωδία ήταν θεραπευτική, επειδή μεταξύ άλλων δεν πρόσφερε ελπίδα. Η κάθαρση ήταν το αποτέλεσμα της ταύτισης του θεατή με τον ήρωα, ο οποίος, όποιες κι αν είναι οι επιλογές του, στο τέλος θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του. Κάποτε, ούτε καν αυτές. Θα υποστεί μέχρι τέλους τις συνέπειες κάποιας κακής συγκυρίας, μιας τυχαιότητας. Η κάθαρση του θεατή επέρχεται ως αποτέλεσμα του συντονισμού του με τις πραγματικότητες της ζωής. Η ελπίδα δεν έχει ρόλο, ούτε όταν ο Ευριπίδης επινόησε τον από μηχανής θεό.
Σήμερα, χρησιμοποιούμε την έκφραση «από μηχανής θεός» για να δηλώσουμε μία απρόσμενη λύση που εμφανίζεται ξαφνικά και λύνει προβλήματα. Στην τραγωδία, όμως, οι θεοί είναι αυτοί που προκάλεσαν τα προβλήματα εξ’ αρχής και ο Ευριπίδης τους «υποχρεώνει» να τα λύσουν. Επιπλέον, εκείνοι οι θεοί δεν έχουν καμία σχέση με ό, τι σήμερα ονομάζουμε θεότητα. Είναι ανθρώπινοι, κάνουν λάθη, μετανιώνουν, θυμώνουν και αγαπούν. Είναι άνθρωποι που ζουν σε άλλη διάσταση. Αυτό λοιπόν που βιώνει ο θεατής, ακόμα και όταν η λύση του δράματος επιτυγχάνεται με την επέμβαση του θεού, είναι η κάθαρση που προσφέρει η αποκατάσταση της κανονικότητας από εκείνον που τη διατάραξε.

Προσέξτε τι έγινε με την Ιφιγένεια. Η μοίρα της άρχισε να γράφεται πριν ακόμα γεννηθεί. Όταν οι τρεις θεές, η Αφροδίτη, η Άρτεμις και η Αθηνά ζητούν από τον Πάρη, τον πρίγκιπα της Τροίας, να επιλέξει μία από τις τρεις. Εκείνος επιλέγει την Αφροδίτη, που του υποσχέθηκε την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου. Έτσι, εκείνος έκλεψε την Ελένη, ο άντρας της ο Μενέλαος ζητά εκδίκηση από τους Τρώες και ένας συμμαχικός στρατός ετοιμάζεται να εκστρατεύσει εναντίον της Τροίας. Οι άνεμοι όμως δεν ήταν ευνοϊκοί για τον απόπλου του στόλου και τότε η Άρτεμις ζητά από τον βασιλιά Αγαμέμνονα να θυσιάσει την κόρη του, την Ιφιγένεια. Στη συνέχεια, η θεά αρπάζει την Ιφιγένεια από τον βωμό και τη μεταφέρει στον Ταύρο, όπου υπηρετεί ως ιέρεια στον ναό της.
Εκεί κάποτε φτάνουν ο αδελφός της Ιφιγένειας με τον φίλο του, τον Πυλάδη και μετά από μία σειρά γεγονότων, δραπετεύουν όλοι μαζί από τον αφιλόξενο Ταύρο, αλλά μία κακοκαιρία ρίχνει το καράβι τους και πάλι στη στεριά. Ο θεατής παρατηρεί την αποτυχία των ηρώων με κομμένη την ανάσα. Η ζωή τους πια κινδυνεύει, αν πέσουν στα χέρια του βασιλιά. Ποιος θα τους σώσει; Ο Ευριπίδης εμφανίζει εντελώς ξαφνικά την τρίτη θεά. Η Αφροδίτη έγραψε τον πρόλογο, η Άρτεμις το κυρίως θέμα και η Αθηνά θα γράψει τον επίλογο. Ο από μηχανής θεός λέγεται έτσι επειδή εμφανίζεται στη σκηνή επάνω σ’ έναν γερανό που ονόμαζαν μηχανή. Η εμφάνιση αυτή, όμως, δεν ήταν τόσο απροσδόκητη όσο νομίζουμε σήμερα.
Ο θεατής στην τραγωδία δεν ελπίζει σε μαγική λύση. Αναμένει απλώς να ολοκληρωθεί ο κύκλος των παθημάτων και να επανέλθει η τάξη στη ζωή των ανθρώπων. Η Ιφιγένεια έζησε μία ταλαίπωρη ζωή σε ξένο τόπο, χωρίς δική της υπαιτιότητα, και όταν σώζεται από τη θεά Αθηνά και επιστρέφει στην Ελλάδα, και πάλι είναι υποχρεωμένη να υπηρετεί στον ναό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα.
Ο θεατής της τραγωδίας δεν ελπίζει, όμως φοβάται. Μάλιστα, ο οίκτος και ο φόβος είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να οδηγήσει τον θεατή στην κάθαρση.

Ο φόβος και ο οίκτος
Ο Αριστοτέλης εξηγεί στην «Ποιητική» του, ότι τα δύο αυτά συναισθήματα προκαλούνται μόνο όταν αισθανόμαστε όμοιοι με εκείνα που βλέπουμε και όταν οι δυστυχίες που παρουσιάζονται δεν είναι τερατώδεις. Οι τερατώδεις δυστυχίες εκνευρίζουν απλώς και αποσυντονίζουν τον θεατή. Η περίπτωση που εκτινάζει τον φόβο και τον οίκτο στα ύψη είναι όταν κάποιος με τον οποίον ταυτιζόμαστε, ετοιμάζεται να διαπράξει ένα ανεπανόρθωτο σφάλμα από άγνοια. Όπως ο Οιδίποδας, που διέπραξε πατροκτονία και αιμομιξία εν αγνοία του. Ο μόνος τρόπος να ησυχάσει ο θεατής από την ένταση αυτή είναι η αποκάλυψη της αλήθειας. Ο Οιδίποδας κάποια στιγμή μαθαίνει τι έχει διαπράξει, αλλά δεν μπορεί πια να το διορθώσει. Η κάθαρση του θεατή οφείλεται στην εξάλειψη του φόβου, αφού πλέον ο ήρωας γνωρίζει τι έχει συμβεί. Δεν απαλλάσσεται από τις συνέπειες, αλλά γνωρίζει τι συμβαίνει και ο θεατής δεν ανησυχεί πια για το τι θα συμβεί, αν αποκαλυφθεί η αλήθεια. Το βλέπει και απολαμβάνει την ηδονή που προέρχεται από την κατανόηση μίας κατάστασης, το «κατά φύσιν καθίστασθαι», όπως λέει στη «Ρητορική».
Στη «Ρητορική» διαβάζουμε περισσότερα πράγματα για τον οίκτο και τον φόβο. Εκεί, ο Αριστοτέλης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ρήτορας χρησιμοποιεί τα συναισθήματα αυτά για να πείσει τους ακροατές του. Όπως στο θέατρο οι ηθοποιοί έχουν μεγαλύτερη πέραση από τους συγγραφείς των έργων, έτσι και στην πολιτική, επικράτησε η υποκριτική τέχνη λόγω της αχρειότητας των πολιτών, λέει ο Αριστοτέλης. Την τέχνη αυτή χρησιμοποιούν για να προκαλέσουν, μεταξύ άλλων, τον φόβο.

Η καλλιέργεια του φόβου για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει ο ρήτορας να γνωρίζει καλά την ψυχοσύνθεση του ακροατηρίου του. Ο φόβος είναι μία μορφή έντονης λύπης για ένα δυσάρεστο επερχόμενο, ένα κακό που δεν βλέπουμε, αλλά μπορούμε να φανταστούμε. Κάποιες φορές, ο ρήτορας χρειάζεται να προκαλέσει τον φόβο, κυρίως όταν όσα έχει να πει δεν είναι ευχάριστα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πείσει ότι η πρότασή του θα απαλλάξει τους ακροατές από τον φόβο, πράγμα που προαπαιτεί την καλή γνώση των πραγμάτων που φοβίζουν το συγκεκριμένο κοινό.

Γενικά, οι άνθρωποι φοβόμαστε περισσότερο:
1. Κάτι που μπορεί να μας βλάψει σύντομα και ανεπανόρθωτα ή που μπορεί να διορθωθεί από ανθρώπους που αντιπαθεί (και άρα, να τους ενδυναμώσει).
2. Τους ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να προκαλέσουν το κακό που φοβόμαστε και τους φιλοχρήματους, επειδή το χρήμα είναι ισχυρό κίνητρο.
3. Τους ανθρώπους που έχουν προκαλέσει το ίδιο κακό στο παρελθόν και εκείνους των οποίων τα συμφέροντα συγκρούονται με τα δικά μας ή με τα συμφέροντα ισχυρών ανθρώπων που εμπιστευόμαστε.
4. Όσους έχουν αδικηθεί στο παρελθόν και διψούν για εκδίκηση, ειδικά όσους δεν δείχνουν οργισμένοι, οπότε είναι πιθανόν να δράσουν απροσδόκητα.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή του για το φόβο ο Αριστοτέλης αποκαλύπτει πως, για να καλλιεργηθεί ο φόβος, «δεῖ τινα ἐλπίδα ὑπεῖναι σωτηρίας, περὶ οὖ ἀγωνιῶσιν.» Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει μία ελπίδα, κάτι για το οποίο να αγωνιούν, γιατί αυτός που δεν ελπίζει, δεν φοβάται!

Να φοβάμαι ή να ελπίζω;

Με την ελπίδα που συνοδεύεται από άγνοια, εξαπατά κανείς τον εαυτό του, από φόβο ν’ αντικρίσει την πραγματικότητα. Με τον φόβο συσκοτίζει τη λογική του και παραδίδεται στο έλεος εκείνου που εμπορεύεται την ελπίδα. Σ’ έναν φαύλο κύκλο παθημάτων, η ελπίδα γεννά τον φόβο και κατόπιν τον εμποδίζει να οδηγήσει την ψυχή στην κάθαρση, στην απελευθέρωση, για την οποία απαιτείται η κατανόηση της πραγματικότητας. Ο φόβος εγκλωβισμένος ψάχνει την ελπίδα. Ένας κύκλος ατέρμονης, ανατροφοδοτούμενης σύγχυσης.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βρούμε το ορθολογικό πνεύμα των προγόνων μας και να αντισταθούμε σε οποιαδήποτε κίνηση επιβουλής και υποδούλωσης. Εξάλλου, όπως λέει και ο ποιητής " Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, Είμαι λεύτερος."